ເສຍຊີວິດເພາະການກິນ Oysters ຫອຍນາງລົມສົດ ອ່ານເບິ່ງ

ຈາກ: ຮັບພາກວດພະຍາດ ແລະ ແປພາສາ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ຫວຽດນາມ ໂພສ ເສຍຊີວິດເພາະການກິນ Oysters ຫອຍນາງລົມສົດ – ຄົນເຈັບຕິດເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ Vibrio parahaemolyticus (ພະຍາດອະຫິວາທຽມ) ຍ້ອນກິນຫອຍນາງລົມສົດ. ເຖິງວ່າຈະມີການດູແລແລະການປິ່ນປົວແບບສຸມໃສ, ຄົນເຈັບບໍ່ສາມາດຜ່ານໄປໄດ້. – ຜົນການກວດເລືອດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄົນເຈັບຕິດເຊື້ອ Vibrio parahaemolyticus (ພະຍາດອະຫິວາທຽມ). – ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ Vibrio parahaemolyticus ເຮັດໃຫ້ ລຳໃສ້ອັກເສບກະທັນຫັນ, ຕິດເຊື້ອໃນກະແສເລືອດ, ການຕິດເຊື້ອທົ່ວຮ່າງກາຍ ແລະ ເຖິງແກ່ຊີວິດໄດ້. ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍນີ້ອາໄສຢູ່ໃນອາຫານທະເລເຊັ່ນ: ປາ, ປູ, ກຸ້ງ, ຫອຍແຄງ, ຫອຍກາບ, ຫອຍ Barnacle, ຫອຍນາງລົມ, … ຂອງນ້ໍາຄອງ ( ທີຢູ່ລະຫວ່າງກາງນໍ້າເຄັມແລະນໍ້າຈືດ )ແລະ ນ້ໍາເຄັມ ນອກນີ້ ຍັງພົບເຫັນຢູ່ໃນດິນຊາຍ, ຕົມ, ແລະນ້ໍາທະເລເປັນມົນລະພິດ. ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຕິດເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ: • ບໍ່ຄວນກິນ​ອາ​ຫານ​ທະ​ເລ​ດິບ​ ຫຼື ​ປຸງ​ແຕ່ງບໍ່ສຸກ ​ຫຼື ​ອາ​ຫານ​ທະ​ເລ​ທີ່ເລີ່ມ​ເນົ່າ​ ຫຼື​ ຕາຍ​. • ກິນຂອງກິນປຸງສຸກ, ນໍ້າດື່ມຕົ້ມສະອາດ. • ເລືອກອາຫານ ແລະ ການແປຮູບທີ່ຮັບປະກັນສຸຂະອະນາໄມແລະຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ. Cre: ໂຮງຫມໍ ຫວຽດນາມ – ສວີເດນ