ຕົ້ນທຶນຊີວິດຄົນເຮົາບໍ່ຄືກັນ! ເດັກຍິງ ໃຊ້ເຮືອທີ່ເຮັດຈາກຂີ້ເຫຍື້ອ ພາຍຂ້າມນ້ຳໄປໂຮງຮຽນທຸກມື້

ຕາອີ່ຕົນ! ເດັກນ້ອຍຍິງ ໃຊ້ເຮືອທີ່ເຮັດຈາກຂີ້ເຫຍື້ອ ພາຍຂ້າມນ້ຳໄປໂຮງຮຽນທຸກມື້ ເດັກນ້ອຍຍິງ ອາຍຸ 7 ປີ ໃຊ້ເຮືອທີ່ເຮັດຈາກຂີ້ເຫຍື້ອ, ຕາໜ່າງ, ກະຕຸກປຼາສະຕິກ, ໂຟມ ມາເຮັດເປັນເຮືອ ເພື່ອພາຍຂ້າມໄປຮຽນ ທຸກໆມື້ ນ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮຽນຫ້ອງ ປ.1 ເປັນປີທຳອິດ ຄອບຄົວມີຖານະທຸກຍາກ ແລະ ບໍ່ມີຄົນໃຫ້ນ້ອງນັ່ງເຮືອໄປໂຮງຮຽນນຳ ນ້ອງຈື່ງໃຊ້ເຮືອທີ່ເຮັດຈາກຂີ້ເຫຍື້ອ ເພື່ອຂ້າມແມ່ນ້ຳສາຂາໂຕນເລສາບ ແຂວງ Siem Reap ປະເທດກຳປູເຈຍ ຄວາມກວ້າງແມ່ນປະມານ 1000 ແມັດທຸກໆມື້ . ຂ່າວ​ນີ້​ໄດ້​ຖືກ​ແຊຣໃນ​ຫຼາຍ​ປະ​ເທດ​. ທັງທັດສະນະກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ການຕໍ່ສູ້ຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍ