ເຕືອນແລ້ວ Hacker ພະຍາຍາມ Hack Facebook ຈົນໃດ້ ລະວັງເດີ້ໃຜຫຼິ້ນແອັບນີ້ ອາດຖືກ Hacker!

ເຫັນຜົນທັນຕາລອງຫລິ້ນແອບນີ້ ເບິ່ງພວກ Hacker ພະຍາຍາມ Hack Facebook ຈົນໃດ້ ໃຄ້ແຕ່ປ່ຽນຫັດທັນໃຜທີ່ຫລິ້ນແອບນີ້ໃຫ້ປ່ຽນລະຫັດດ່ວນເລີຍໃຜທີ່ຕັ້ງລະຫັດ 2Step ຈະHack ຍາກແນ່ . ຈາກ: Bee Phanou Outhaithit