ມີແຟນດີມີໄຊໄປເຄີ່ງແລ້ວ ແລະ ມີແມ່ແຟນດີໂຊກ ຍິ່ງດີໄປອີກ ໃຜມີແບບນີ້ແນ່

ຈາກໂພສ Dao Hueang ໂພສໄວ້ວ່າ ມີແຟນດີມີໄຊໄປເຄີ່ງແລ້ວມີແມ່ແຟນທີ່ດີໂຊກດີໄປອີກ . . . .