ຮູ້ລະບໍ່ພີ່ນ້ອງ ມີຜັກທຸກຢ່າງມັດລະ 1.000 ກີບ ທີ່ນີ້

ຮູ້ລະບໍ່ພີ່ນ້ອງ ມີຜັກທຸກຢ່າງມັດລະ 1.000 ກີບ‼ . ຢູ່ທີ່ ໜ້າໂຮງງານຕັດຫຍິບ ບ້ານສາຍນໍ້າເງິນ. . ມີໃຜເຄີຍໄປຊື້ແລ້ວບໍ່? ຖ້າຍັງບໍ່ເຄີຍ ກໍໄປແວ່ໄດ້ເລີຍເດີ້. . Cr.ປານ້ອຍພາກິນ