ສາວໂພສເຕືອນ! ເງິນປອມລະບາດຄັກ “ຂາຍລົດ 24 ພັນບາດ” ພົບເປັນເງິນປອມທັງໝົດ

ສາວ N Alin Ladda ໂພສ ເງິນປອມລະບາດຄັກ ຂະເຈົ້າຂາຍລົດຈັກ ມື້ຄືນນີ້ທັງໝົດ 24 ພັນບາດ ແລ້ວເຊົ້າມາເອົາເຂົ້າໄປກວດເບິ່ງໃນທະນາຄານ ພົບວ່າເປັນເງິນປອມທັງໝົດ . ໃຫ້ທຸກຄົນລະວັງກັນໄວ້ຍາມແລກປ່ຽນຊື້ຂາຍ