ໃຜທີ່ນໍາເພງ ສາວແຫຼ້ບ້ານນາ ສາວບ້ານເວີນຂາຍເຫຼົ້າ ໄປຮ້ອງ ຫຼື ໂຄເວີ ແມ່ນລະເມີດລິຄະສິດ! ເພາະເປັນຂອງ ບໍລິສັດ ລິຂະສິດເພງໄທຈໍາກັນ

ວ່າແນວໃດສາຍເພງ ເມື່ອເຫັນແຈ້ງການນີ້ ຂອງໄທ ທີ່ລະບຸປະມານວ່າ ເພງ ສາວແຫຼ້ບ້ານນາ ແລະ ເພງ ສາວບ້ານເວີນຂາຍເຫຼົ້າ ແມ່ນ ຖືລິຂະສິດຂອງ ບໍລິສັດ ລິຂະສິດເພງໄທ ຈໍາກັດ ໃຜທີ່ນໍາໄປຮ້ອງ, ໂຄເວີ ຫຼື ມິກເປັນແບບໃໝ່ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດ ແມ່ນຈະຖືກ ປັບໄໝ ດໍາເນີນຄະດີ ຝາກເຕືອນກັນໄວ້