Tag: ໂຄວິດ19

ວັນທີ 05/08/ 2021 ສປປ ລາວ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ +206 ຄົນ

ສະຫລຸບຫຍໍ້ ສະຖານະການ ໂຄວິິ ດ-19 ໃນມື້ນີ້ ຖະແຫຼງຂ່າວສະຖານະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ປະຈຳວັນທີ